Trần-in-xuyên-sáng

Hệ trần in – trần sao tại các tầng Nhà hàng tiệc cưới Asiana Vườn Lài
Khách hàng: GotechLand
Thiết kế: Saigon Xanh
Hoàn thành 2019